Детска градина № 67 „Чучулига”, район "Красно село" (английски език, модерни танци, народни танци, футбол, плуване)


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, които не са дейност на ДГ 67 "Чучулига" за учебната 2020/2021 г., учебната 2021/2022 г., учебната 2022/2023 г.

Допълнителни образователни дейности на 67 „Чучулига”, район "Красно село", за: английски език, модерни танци,  народни танци, футбол, плуване.

12.06.2020