Детска градина № 64 „Първи юни”, район „Люлин” (английски език, народни танци, шах, футбол, спортно-подготвителни игри)

Обяви за конкурси по документи за следните допълнителни образователни дейности в Детска градина № 64 „Първи юни”, район „Люлин”, извън основните форми на педагогическо взаимодействие:

03.09.2020