Детска градина № 61 "Шарено петле", район "Слатина" (плуване, латино танци, английски език)


Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020/2021 г., учебната 2021/2022 г., учебната 2022/2023 г.


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 61 "Шарено петле", район "Слатина", за:

 - плуване
 - латино танци
 - английски език.

14.08.2020