Детска градина № 133 "Зорница", район "Изгрев" (английски език, йога, художествена гимнастика)

Обяви за провеждане на Конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 година.

Допълнителни образователни дейности на № 133 "Зорница", район "Изгрев", за:

27.08.2020