Детска градина № 55 "Иглика", район "Люлин" (приложни изкуства, народни танци, английски език, футбол, модерни танци)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 55 „Иглика“ извън основните форми на педагогическо взаимодействие

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 55 "Иглика", район "Люлин", за:

 - Приложни изкуства
 - Народни танци
 - Английски език
 - Футбол
 - Модерни танци.

29.07.2020