Детска градина № 53 „Дядовата ръкавичка", район "Сердика" (английски език; народни танци; модерни и спортни танци)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, които не са дейност на ДГ № 53 „Дядовата ръкавичка" за учебната 2020/2021 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 53 „Дядовата ръкавичка", район "Сердика", за:

- Английски език;
- Народни танци;
- Модерни и спортни танци.

06.07.2020