Детска градина № 52 "Илинденче", район "Илинден" (модерни танци и балет, йога, английски език, спортно-подготвителни двигателни дейности, приложни изкуства)


Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън държавните образователни стандарти

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 52 "Илинденче", район "Илинден", за:

 - модерни танци и балет
 - йога
 - английски език
 - спортно-подготвителни двигателни дейности
 - приложни изкуства.

11.08.2020