Детска градина № 48 "Братя Грим", район "Сердика" (английски език, спортни танци, футбол)

Детска градина № 48 "Братя Грим", район "Сердика", обявява провеждане на конкурс по документи за следните допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020/2021 г.:

15.07.2020