Детска градина № 46 "Жива вода", район "Витоша" (английски език, народни танци, йога, подвижни игри с топка, вокално пеене)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 46 „Жива вода“, район "Витоша"

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 46 "Жива вода", район "Витоша", за:

 - Английски език;
 - Народни танци;
 - Йога;
 - Подвижни игри с топка;
 - Вокално пеене.

15.07.2020