Детска градина № 45 "Алиса", район "Сердика" (логопедични услуги, народни танци, модерни танци, приложни изкуства)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, които не са дейност на ДГ № 45 „Алиса“ за учебната 2020/2021 г., учебната 2021/2022 г., учебната 2022/2023 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 196 "Алиса", район "Сердика", за:

 - Логопедични услуги
 - Народни танци
 - Модерни, спортни, латиноамерикански и стандартни танци
 - Приложни изкуства.

 

09.06.2020