Детска градина № 42 „Чайка“, район "Връбница" (латино и народни танци)

Обява за провеждане конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 42 "Чайка", район Връбница, за: латино и народни танци.

17.09.2020