Детска градина № 42 "Чайка", район "Връбница"

Обява за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на допълнителни образователни дейности в ДГ № 42 "Чайка", район "Връбница"

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 42 "Чайка", район "Връбница", за: логопедична диагностика и терапия.

17.12.2018