Детска градина № 4 "Слънчо", район "Витоша" (приложни изкуства, английски език)


Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 4 "Слънчо" извън основните форми на педагогическо взаимодействие

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 4 "Слънчо", район "Витоша", за:

 - Приложни изкуства
 - Английски език.

14.08.2020