Детска градина № 39 "Пролет", район "Овча купел" (вокална група, хореография, приложни дейности, плуване, естественоприложни двигателни дейности, латино и модерни танци, лечебно-изправителна и художествена гимнастика)


Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020/2021 г.


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 39 "Пролет", район "Овча купел", за:

1. Вокална група
2. Хореография
3. Приложни дейности
4. Плуване
5. Естественоприложни двигателни дейности
6. Латино и модерни танци
7. Лечебно-изправителна и художествена гимнастика.

24.06.2020