Детска градина № 38 „Дора Габе”, район "Надежда" (английски език, визуални изкуства и арттерапия)


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 38 „Дора Габе” извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020/2021 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 38 „Дора Габе”, район "Надежда", за: английски език, визуални изкуства и арттерапия.

11.09.2020