Детска градина № 37 "Вълшебство", район "Витоша" (приложни дейности, народни танци, логопед, английски език)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 37 "Вълшебство"


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 37 "Вълшебство", район "Витоша", за:

 - Приложни дейности;
 - Народни танци;
 - Логопед;
 - Английски език.

09.07.2020