Детска градина № 37 „Вълшебство”, район "Витоша"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 37 „Вълшебство“

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 37 „Вълшебство”, район "Витоша", за: английски език.

01.08.2019