Детска градина № 35 „Щастливо детство“, район "Люлин" (приложни изкуства и футбол)

Обява за провеждане конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 35 "Щастливо детство", район "Люлин", за: приложни изкуства и футбол.

17.09.2020