Детска градина № 32 "Българче", район "Люлин"

 

Обява

относно провеждане на конкурс по документи за дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2018/2019 година в ДГ № 32 "Българче", район "Люлин"

Допълнителни образователни дейности в ДГ № 32 "Българче", район "Люлин" за: английски език, народни танци, футбол, приложни дейности, модерни танци.

 

11.05.2018