Детска градина № 3 „Детелина”, район "Панчарево"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 3 „Детелина”


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 3 „Детелина”, район "Панчарево", за: народни танци.

08.11.2019