Детска градина № 28 „Ян Бибиян”, район "Младост" (подвижни и спортно-подготвителни игри с топка)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 28 „Ян Бибиян” извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните години 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 28 „Ян Бибиян”, район "Младост", за: подвижни и спортно-подготвителни игри с топка.

26.10.2020