Детска градина № 28 „Ян Бибиян”, район „Младост” (английски език, модерни танци, народни танци, плуване, таекуондо, футбол)

 

Обяви за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 28 „Ян Бибиян”, район "Младост", извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020/2021 г., 2021/2022 г. и 2022/2023 г. за:

• Английски език;
• Модерни танци;
• Народни танци;
• Плуване;
• Таекуондо;
• Футбол.

11.09.2020