Детска градина № 24 "Надежда", район "Надежда" (модерни и спортни танци, английски език, футбол)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 24 „Надежда“


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 24 "Надежда", район "Надежда", за:

1. Модерни и спортни танци
2. Английски език
3. Футбол.

24.07.2020