Детска градина № 24 „Надежда”, район "Надежда"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън  основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 24 „Надежда”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 24 „Надежда”, район "Надежда", за: народни танци.

07.08.2019