Детска градина № 20 „Жасминов парк”, район "Подуяне" (модерни танци, английски език)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020/2021 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 20 „Жасминов парк”,  район "Подуяне", за:

- Модерни танци
- Английски език.

02.07.2020