Детска градина № 2 „Звънче”, район "Триадица" (английски език, философия с деца, плуване, футбол, народни танци, спортни и модерни танци, гимнастика, балет, приложни изкуства, солово пеене, пиано и солфеж)

Обява относно провеждане на конкурс за избор на изпълнители на ДОД в ДГ № 2 „Звънче”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 2 „Звънче”, район "Триадица", за: английски език, философия с деца, плуване, футбол, народни танци, спортни и модерни танци, гимнастика, балет, приложни изкуства, солово пеене, пиано и солфеж.

27.05.2020