Детска градина № 196 "Шарл Перо", район "Красна поляна" (спортно-подготвителни дейности, английски език, таекуондо, модерни и спортни танци)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на допълнителни образователни дейности в ДГ № 196 “Шарл Перо“, район "Красна поляна"

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 196 "Шарл Перо", район "Красна поляна", за:

 - спортно-подготвителни дейности
 - английски език
 - таекуондо
 - модерни и спортни танци.

09.06.2020