Детска градина № 189 „Сто усмивки”, район "Младост"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности в ДГ № 189 „Сто усмивки”, район "Младост"

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 189 „Сто усмивки”, район "Младост", за: приложни изкуства.

09.10.2019