Детска градина № 183 "Щастливо дртство", район "Слатина" (английски език, комбиниран курс – народни танци и модерни танци)

 

За провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън държавните образователни стандарти за учебните: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 година

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 183 "Щастливо дртство", район "Слатина", за:

 - Английски език
 - Комбиниран курс – Народни танци и модерни танци.

19.08.2020