Детска градина № 183 „Щастливо детство”, район "Слатина"


Обява за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на допълнителни образователни дейности в ДГ № 183 „Щастливо детство”, район "Слатина"

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 183 „Щастливо детство”, район "Слатина", за: плуване.

28.12.2018