Детска градина № 183 „Щастливо детство”, район "Слатина"

Обява за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на допълнителни образователни дейности в ДГ № 183 „Щастливо детство”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 183 „Щастливо детство”, район "Слатина", за: плуване.

17.12.2018