Детска градина № 18 "Детски свят", район "Средец" (английски език, логопед)

 

Обява за провеждане на Конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 година

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 18 "Детски свят", район "Средец", за:

 - Английски език
 - Логопед.
 

20.08.2020