Детска градина № 174 „Фют”, район "Лозенец"


Обява относно удължаване срока за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън държавните образователни стандарти за учебната 2018/2019 г.
 

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 174 „Фют”, район "Лозенец", за: карате, шах.

22.11.2018