Детска градина № 173 „Звънче”, район "Подуяне" (английски език с музикален педагог)


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020/2021 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 173 „Звънче”, район "Подуяне", за: английски език с музикален педагог.

27.07.2020