Детска градина № 17 "Мечо Пух", район "Младост" (английски език)

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в № 17 "Мечо Пух"

Допълнителни образователни дейности на № 17 "Мечо Пух", район "Младост", за: английски език.

27.08.2020