Детска градина № 56 "Здравец", район "Младост" (английски език)

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в № 56 "Здравец"

Допълнителни образователни дейности на № 56 "Здравец", район "Младост", за: английски език.

27.08.2020