Детска градина № 17 „Мечо Пух”, район "Младост"

 

Обява

относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности в Детска градина № 17 „Мечо Пух”, район "Младост"

Допълнителни образователни дейности на Детска градина № 17 „Мечо Пух”, район "Младост"  за: футбол.

11.05.2018