Детска градина № 169 „Коледарче”, район "Красна поляна" (френски език)


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън държавните образователни изисквания

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 169 „Коледарче”, район "Красна поляна": френски език.

12.06.2020