Детска градина № 167 „Малкия принц”, район "Триадица" (английски език, немски език, латино танци, народни танци, детска йога, футбол, плуване, таекуон-до, приложни изкуства, тенис на корт, балет и ментална аритметика)

Обяви относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 167 "Малкия принц", район "Триадица", за учебната 2020/2021 г., учебната 2021/2022 г. и учебната 2022/2023 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 167 "Малкия принц", район "Триадица", за:

- английски език
- немски език
- латино танци
- народни танци
- детска йога
- футбол
- плуване
- таекуон-до
- приложни изкуства
- тенис на корт
- балет
- ментална аритметика

10.06.2020