Детска градина № 166 „Веселушка“, район "Средец" (фехтовка, фолкнетика, английски език, йога, приложно изкуство с глина, спортноподготвителни и двигателни дейности)

Обяви за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните: 2020/2021 г„ 2021/2022 г.,2022/2023 г. 

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 166 „Веселушка“, район "Средец", за:

 - фехтовка;
 - фолкнетика;
 - английски език;
 - йога;
 - приложно изкуство с глина;
 - спортноподготвителни и двигателни дейности.

08.10.2020