Детска градина № 146 „Звездица”, район "Кремиковци"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в Детска градина № 146 „Звездица“ за учебната 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 146 „Звездица”, район "Кремиковци", за: футбол, народни танци.

 

01.08.2019