Детска градина № 143 „Щурче”, район "Панчарево"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в Детската градина № 143 „Щурче“

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 143 „Щурче”, район "Панчарево", за: футбол, спортни танци, йога, английски език.

07.08.2019