Детска градина № 140 „Зорница”, район "Кремиковци"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 140 „Зорница“ за учебната 2019/2020 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 140 „Зорница”, район "Кремиковци", за: футбол, приложни изкуства.

12.08.2019