Детска градина № 14 „Карлсон”, район "Младост"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности в ДГ № 14 „Карлсон”, район Младост, ж.к. "Младост 2", ул. "Васил Карагьозов" № 8.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 14 „Карлсон” за: английски език, футбол, приложни изкуства, народни и модерни танци, йога.

27.02.2018