Детска градина № 138 „Приятели”, район "Връбница" (футбол)

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности за учебната 2020/2021 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 138 „Приятели”, район "Връбница", за: футбол.

10.06.2020