Детска градина № 136 „Славия”, район "Красно село" (танци, хандбал, плуване, футбол, йога, английски език)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, които не са дейност на ДГ № 136 „Славия“ за учебната 2020/2021 г., учебната 2021/2022 г., учебната 2022/2023 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 136 „Славия”, район "Красно село", за:

- Танци
- Хандбал
- Плуване
- Футбол
- Йога
- Английски език.

02.07.2020