Детска градина № 136 „Славия”, район "Красно село"

Обява

относно удължаване срока за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 136 „Славия”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 136 „Славия”, район "Красно село" за: хандбал.

10.01.2018