Детска градина № 132 „Светлина”, район "Нови Искър"

Обява относно удължаване провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми за педагогическо взаимодействие

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 132 „Светлина”, район "Нови Искър", за: таекуондо.

16.12.2019