Детска градина № 124 "Бърборино", район "Красно село" (лека атлетика, карате, ментална аритметика)


Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 124 "Бърборино" за учебната 2020/2021 г., учебната 2021/2022 г., учебната 2022/2023 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 124 "Бърборино", район "Красно село", за:

 - лека атлетика
 - карате
 - ментална аритметика.

22.10.2020