Детска градина № 123 „Шарл Перо”, район "Младост" (английски език, модерни и спортни танци, български народни танци, приложни изкуства, футбол, йога)


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 123 „Шарл Перо” за учебната 2020/2021 г., учебната 2021/2022 г., учебната 2022/2023 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 123 „Шарл Перо”, район "Младост", за: английски език, модерни и спортни танци, български народни танци, приложни изкуства, футбол, йога.

05.08.2020